L Fredriksson Bygg och Design AB

Utgår från Vaxholm och utför arbeten i Stockholms län samt skärgården. Hantverkare i företaget har utbildning och mångårig erfarenhet av mindre och större

om- och tillbyggnader, kök, badrum. Kvaliteten i badrumsarbete säkras då företaget har våtrumsbehörighet utfärdat av Byggkeramikrådet vilket innebär att vi fyller de branschregler

som finns. Behörigheten innebär även att arbete utförs med godkända konstruktioner samt att

vi årligen blir föremål för Byggkeramiktrådets kvalitetsöversyn.

 

Innan arbetet påbörjas kommer vi överens om ett pris, som antingen lämnas med en kostnadsfri offert eller som löpande timdebitering. En tidsplan lämnas också med startdatum och preliminärt datum för färdigställande. Vi utför naturligtvis även arbeten med ROT-avdrag.

 

Mob. 070-2183119

info@byggochdesign.se

Copyright © All Rights Reserved